Hiệu quả trạm quan trắc môi trường tự động
15/01/2019 10:57:33
Với quan điểm không vì phát triển kinh tế mà bỏ quên môi trường, thời gian qua Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hiệu quả trạm quan trắc môi trường tự động

Thứ Ba, ngày 28/08/2018

Với quan điểm không vì phát triển kinh tế mà bỏ quên môi trường, thời gian qua Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, đối với các nguồn có nguy cơ phát thải cao, tỉnh đã triển khai đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục để giám sát chặt chẽ hoạt động phát thải.

 

Cán bộ Công ty Môi trường - TKV kiểm tra thông số đo môi trường tại Trạm quan trắc tự động Núi Nhện (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả).

Việc phát triển các khu công nghiệp, các nhà máy nhiệt điện, xi măng, khai thác khoáng sản… một mặt đã tạo ra động lực đáng kể để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, đồng thời cũng dẫn đến gia tăng áp lực về bảo vệ môi trường. Do đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo. Để giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn, tỉnh đã đầu tư mạng lưới quan trắc môi trường, trong đó thực hiện đầy đủ các thành phần môi trường như nước, không khí. Cùng với đó, ưu tiên ứng dụng công nghệ quan trắc tự động nhằm cảnh báo sớm ô nhiễm, hạn chế các thiệt hại về môi trường.

Theo thống kê của Sở TN&MT, trên địa bàn tỉnh cần phải lắp đặt đến 110 trạm quan trắc môi trường tự động tại các nguồn thải lớn. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã lắp đặt tổng số 78 trạm quan trắc môi trường tự động truyền số liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát. Trong đó, 18 trạm quan trắc môi trường do UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư từ năm 2015; TKV cũng đã hoàn thành lắp đặt 35 trạm quan trắc nước thải tự động và đang truyền số liệu về Sở TN&MT, số còn lại là của các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện, khu công nghiệp, trạm xử lý nước thải tập trung TP Hạ Long...

Sau một thời gian vận hành, các hệ thống quan trắc môi trường tự động đã đem lại một số hiệu quả thiết thực, chất lượng môi trường được cảnh báo kịp thời, qua đó các cấp chính quyền có những giải pháp để cảnh báo đến cộng đồng nhằm giảm thiểu những tác động ảnh hưởng do biến động của môi trường. Các hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các KCN cũng đã kịp thời cảnh báo để các đơn vị có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng nước thải từ hoạt động công nghiệp đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Ý thức của doanh nghiệp xử lý nước thải ngày càng được nâng cao, việc giám sát nước thải của các nguồn thải lớn được thực hiện chặt chẽ.

Đặc biệt, các đơn vị hoạt động sản xuất xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi sử dụng nhiên liệu từ dầu FO sang dầu DO, một số đơn vị được phê duyệt dự án nâng cấp hệ thống lọc bụi tĩnh điện và thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động. Số liệu quan trắc môi trường được truyền liên tục về Sở TN&MT. Đồng thời, công bố công khai tới trung tâm hành chính công của 10 huyện, thị xã, thành phố có trạm quan trắc môi trường tự động; điện thoại di động của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo UBND, trưởng phòng TN&MT các địa phương để theo dõi, giám sát.

Nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm và đảm bảo số liệu quan trắc môi trường tự động trong quá trình hoạt động sản xuất, Sở TN&MT thường xuyên nhắc nhở các đơn vị có hoạt động phát sinh khí thải phải thực hiện nghiêm quy trình. Cùng với đó, yêu cầu tiếp tục lắp đặt mới và lắp đặt bổ sung đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động; lắp đặt camera giám sát đảm bảo theo dõi được việc vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động và giám sát cửa xả của hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật...

Có thể khẳng định, các trạm quan trắc môi trường tự động đã cung cấp thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực cảnh báo và giám sát; cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường phục vụ lập cơ sở dữ liệu về môi trường. Qua đó, góp phần đắc lực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT cho biết: Để đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, hiện nay các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đều thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động, cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là cơ sở để xem xét cấp phép đầu tư, thực hiện việc giao và thuê đất. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý nước thải, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đô thị, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển.

 

Liên kết