Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục”
16/11/2018 15:44:00
Với vai trò là cơ quan đầu mạng của Hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, hàng năm Trung tâm Quan trắc môi trường, nay là Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức các khóa đào tạo,

hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng các văn bản, phương pháp kỹ thuật chuyên sâu về quan trắc môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, trong đó quy định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục; quy định việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục. Theo đó, dữ liệu quan trắc tự động, liên tục phải được truyền từ doanh nghiệp về Sở TN&MT và tiếp tục truyền về Bộ TN&MT (thông qua Tổng cục Môi trường). Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc là cơ quan triển khai tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên toàn quốc.

Từ khi Thông tư 24/2017/TT-BTNMT có hiệu lực đến nay, các địa phương và các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng áp dụng đã triển khai các hoạt động theo quy định của Thông tư. Việc truyền, tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động bước đầu đã được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn chưa đồng bộ về công nghệ, chưa có phần mềm hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý và khai thác số liệu; trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Với mục tiêu hỗ trợ Sở TN&MT các địa phương và doanh nghiệp trong việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu cũng như tăng cường năng lực trong hoạt động vận hành, kiểm soát, phân tích xử lý và khai thác dữ liệu quan trắc tự động, liên tục nhằm đồng bộ hóa, quản lý thống nhất số liệu quan trắc môi trường tự động, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc sẽ tổ chức 02 Hội thảo hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục cho các địa phương trên cả nước.

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Hội thảo tại Đà Nẵng được tổ chức với sự tham dự của trên 150 đại biểu là đại diện các đơn vị của Tổng cục Môi trường và các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Nam. Tham dự Hội thảo còn có đông đảo các cơ sở sản xuất đã và đang triển khai lắp đặt các trạm quan trắc tự động, liên tục.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề hiện trạng và định hướng phát triển của mạng lưới quan trắc tự động, liên tục, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, thống kê tình hình triển khai của các địa phương tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, kết nối và truyền số liệu tự động ở các cấp cơ sở, Sở TN&MT, Bộ TN&MT. Hội thảo cũng giới thiệu tới các đại biểu phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động liên tục EnviSoft 18.01. Với các tính năng nổi bật như thu thập và xử lý dữ liệu lớn; tốc độ xử lý nhanh; phân tích, kiểm soát số liệu; hỗ trợ đa dạng nguồn dữ liệu, hạ tầng thông minh, phần mềm EnviSoft 18.01 hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả công tác thu thập, giám sát, kiểm soát, kiểm duyệt dữ liệu cũng như quản lý truyền nhận dữ liệu từ Trung ương đến địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tại các cơ sở; công tác truyền, tiếp nhận và khai thác, quản lý số liệu quan trắc tự động tại các Sở TN&MT; trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Các bài trình bày tại Hội thảo:

Bài 1: Tổng quan về hiện trạng trạm quan trắc tự động liên tục và định hướng phát triển trong thời kỳ mới

Bài 2: Tiếp nhận, truyền và quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục

Bài 3: Giới thiệu phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục (EnviSoft 18.01)

Bản Đăng ký Kế hoạch chuyển giao phần mềm tại địa phương.

 

 

Trang Nguyễn

Liên kết