Phần mềm Quản lý dữ liệu quan trắc tự động (Envisoft)
18/11/2020 15:11:00
Thời gian qua, môi trường nước ta đang chịu nhiều sức ép từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

           Thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ; Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 đã yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm yêu cầu các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt các thiết bị giám sát hoạt động xả thải và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục truyền số liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường – Tổng cục Môi trường.

           Việc quản lý và giám sát các nguồn phát thải cũng như theo dõi diễn biến chất lượng môi trường không thể thiếu các công cụ kiểm soát ô nhiễm như quan trắc tự động, liên tục và việc kết nối, sử dụng hiệu quả các số liệu từ hoạt động này. Trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong công tác quản lý nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý số liệu quan trắc tự động để triển khai dùng chung trong phạm vi toàn quốc. 

           Phần mềm Quản lý dữ liệu quan trắc tự động (Envisoft)  là ứng dụng được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Tổng Cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phần mềm (Envisoft) đã giải quyết được các yêu cầu về: thu thập, xử lý dữ liệu lớn; giám sát dữ liệu, tình trạng thiết bị theo thời gian thực; điều khiển và giám sát lấy mẫu; kiểm duyệt dữ liệu; quản lý truyền nhận dữ liệu giữa Trung ương và địa phương; khai thác, công bố và chia sẻ dữ liệu. Tính năng nổi bật của phần mềm là việc tích hợp các nghiệp vụ trên cùng 01 phần mềm giúp công tác điều hành hiệu quả hơn; điều khiển và giám sát hoạt động của các trạm quan trắc tự động mọi lúc, mọi nơi; cập nhật kịp thời các chính sách, văn bản hiện hành; phần mềm tích hợp sẵn các công cụ sao lưu dữ liệu tự động.

           Thông qua những tính năng thông minh và vượt trội, số liệu được cập nhật liên tục và công bố công khai, phần mềm sẽ cung cấp thông tin kịp thời giúp các nhà quản lý đưa ra những phân tích, cảnh báo, dự báo về diễn biến chất lượng môi trường tốt nhất, đồng thời đáp ứng được sự quan tâm của động đồng, nâng cao vai trò giám sát của người dân, tạo thuận lợi cho công tác quản lý môi trường.

            Thực hiện Công văn số 1729/BTNMT-TCMT ngày 16/4/2019 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tổng cục Môi trường giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thực hiện nhiệm vụ triển khai chuyển giao Phần mềm (Envisoft) miễn phí cho các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phần mềm EnviSoft đều được các Sở Tài ngyên & Môi trường đánh giá cao trong việc hỗ trợ Sở Tài ngyên & Môi trường từ việc tiếp nhận dữ liệu của các doanh nghiệp đến việc quản lý, giám sát, cảnh báo và truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên & Môi trường.

            Hiện nay, Phần mềm Envisoft tiếp tục được Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thực hiện nâng cấp phần mềm trên nền tảng WebGis và cung cấp ứng dụng trên nền tảng Mobile app. 

           Người sử dụng có thể truy cập vào địa chỉ http://envisoft.gov.vn để vào Phần mềm Envisoft hoặc vào http://enviinfo.cem.gov.vn để xem các thông tin vể chỉ số chất lượng môi trường không khí được Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường công bố trên web. Người sử dụng cũng có thể vào tìm kiếm Phần mềm Envisoft trên các chợ ứng dụng CH play đối với các dòng thiết bị sử dụng hệ điều hành  Androi hoặc chợ ứng dụng App Store đối với các dòng thiết bị sử dụng hệ điều hành  IOS  với từ khóa Envisoft.

        

 

Liên kết