Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
20/04/2011 17:00:00
Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD

Ngày 29/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 118/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Phòng thử nghiệm Vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Dương), mã số LAS-XD 172, địa chỉ: Số 5 Đức Minh - P. Thanh Bình - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp BT và BT nặng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch Blốc bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch Blốc bê tông (cốt liệu - xi măng); Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Lĩnh vực kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường.

Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS,...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/11/2014.

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 118/QĐ-BXD

Liên kết