Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam
20/04/2011 16:52:00
Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Các Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam:

 Quyết định số 1186/QD-BKHCN 

 1. TCVN 5017: 1989           Hàn kim loại. Thuật ngữ và định nghĩa
 2. TCVN 5402: 1991           Mối hàn. Phương pháp thử uốn va đập
 3. TCVN 5403:1991            Mối hàn. Phương pháp thử kéo
 4. TCVN 6362:1998            Hàn và thiết bị hàn. Đặc tính thiết bị hàn điện trở
 5. TCVN 6363:1998            Hàn và thiết bị hàn. ống cao su cho hàn, cắt và kỹ thuật có liên quan

 Quyết định số 2096/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 6479:2006            Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về tính năng
 2. TCVN 6639:2000            Đui đèn xoáy ren Eđison
 3. TCVN 7590-1:2006         Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn

 Quyết định số 2951/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 1862-1:2000         Giấy và cáctông. Xác định độ bền kéo. Phương pháp tải trọng không đổi
 2. TCVN 1862-2:2007         Giấy và cáctông. Xác định độ bền kéo. Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi
 3. TCVN 1865:2007            Giấy, cáctông và bột giấy. Xác định hệ số phản xạ khuyếch tán xanh (độ trắng ISO)
 4. TCVN 1867:2007            Giấy và cáctông. Xác định độ ẩm. Phương pháp sấy khô
 5. TCVN 4407:2001            Bột giấy. Xác định độ khô
 6. TCVN 6897:2001            Giấy làm lớp sóng. Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm
 7. TCVN 6728:2007            Giấy và cáctông. Xác định độ đục (paperbacking). Phương pháp phản xạ khuyếch tán
 8. TCVN 7064:2002            Giấy vệ sinh

  Quyết định số 2953/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 6694:2000            Quần áo bảo vệ. Đánh giá khả năng của vật liệu chống kim loại nóng chảy văng bắn
 2. TCVN 6875:2001            Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Phương pháp thử và yêu cầu tính năng của quần áo chống nhiệt
 3. TCVN 6876:2001            Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Xác định độ truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành

 Quyết định số 2957/QĐ-BKHCN

          

    1.      TCVN 6742:2000           Hoạt động ngân hàng – Trao đổi thông tin viễn thông ngân hàng – Mã phân định ngân hàng

 Quyết định số 3025/QĐ- BKHCN

    1. TCVN 7151:2002                Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Pipet một mức

 Quyết định số 3030/QĐ- BKHCN

    1. TCVN 7756-9:2007           Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 9: Xác định chất lượng dán dính của ván gỗ dán

 

 Các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

 

Quyết định số 2819/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 5465-20  Vật liệu dệt – Phân tích định lượng hóa học – Phần 20: Hỗn hợp xơ          elastan và một số xơ khác (phương pháp sử dụng dimetylaxetamit)
 2. TCVN 7835-E04:2010     Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần E04: Độ             bền màu với mồ hôi.
 3. TCVN 7835-F02:2010     Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần F02: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng bông và visco
 4. TCVN 7835-F09:2010     Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần F09: Yêu cầu kỹ thuật cho vải cọ xát bằng bông.

 Quyết định số 2952/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 1862 – 2:2010      Giấy và cáctông – Xác định tính chất bền kéo – Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi (20 mm/min)
 2. TCVN 1862 – 3:2010      Giấy và cáctông – Xác định tính chất bền kéo – Phần3: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi (100 mm/min)
 3. TCVN 1865 – 1:2010      Giấy, cáctông và bột giấy – Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh – Phần 1: Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà ( độ trắng ISO)
 4. TCVN 1865 – 2:2010      Giấy, cáctông và bột giấy – Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh – Phần 2: Điều kiện ánh sáng ban ngày ngoài trời ( độ trắng D65)
 5. TCVN 1867:2010            Giấy và cáctông – Xác định hàm lượng ẩm của một lô – Phương pháp sấy khô
 6. TCVN 4407:2010            Giấy, cáctông và bột giấy – Xác định hàm lượng chất khô – Phương pháp sấy khô
 7. TCVN 6728:2010            Giấy và cáctông – Xác định độ đục (nền giấy) –Phương pháp phản xạ khuếch tán
 8. TCVN 6897:2010            Giấy làm lớp sóng – Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm
 9. TCVN 7064:2010            Giấy vệ sinh

  Quyết định số 2954/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 6694:2010            Quần áo bảo vệ - Đánh giá khả năng chống chịu của vật liệu đối với kim loại nóng chảy văng bắn
 2. TCVN 6875:2010            Quần áo bảo vệ - Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa
 3. TCVN 6876 -1 :2010       Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định sự truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành – Phần 1: Phương pháp thử sử dụng  nhiệt tiếp xúc tạo ra bởi ống trụ gia nhiệt.
 4. TCVN 6876 -2 :2010       Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định sự truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành – Phần 2: Phương pháp thử sử dụng nhiệt tiếp xúc tạo ra bằng cách thả rơi ống trụ nhỏ.

 Quyết định số 2956/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 8631:2010            Thông tin và tư liệu – Danh mục các yếu tố dữ liệu thư mục dùng để trao đổi và tìm dữ liệu

  Quyết định số 2958/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 6742:2010            Ngân hàng – Thông điệp viễn thông ngân hàng – Mã phân định tổ chức (BIC)
 2. TCVN 8461-1:2010         Ngân hàng – Quản lý bảo mật số nhận dạng cá nhân – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản và yêu cầu đối với trao đổi PIN tại các hệ thống rút tiền
 3. TCVN 8461-2:2010         Ngân hàng – Quản lý bảo mật số nhận dạng cá nhân – Phần 2: Phê chuẩn thuật toán mã hóa PIN

 Quyết định số 2966/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 8655:2010            Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch PDF 417
 2. TCVN 8656-1:2010         Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) – Thuật ngữ hài hòa – Phần 1: Thuật ngữ chung liên quan đến AIDC

 Quyết định số 3026/QĐ – BKHCN

 

 1. TCVN 7151:2010            Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Pipet một mức
 2. TCVN 8488:2010            Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Ống đong chia độ
 3. TCVN 8489:2010            Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Bình đun có khớp nối nhám hình côn
 4. TCVN 8490:2010            Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Bình đun cổ rộng

 Quyết định số 3027/QĐ – BKHCN

 

 1. TCVN 8552:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Chuẩn bị mẫu để xác định sự phân bố cỡ hạt của hột gốm
 2. TCVN 8553:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) –Xác định độ dày của màng gốm bằng thiết bị đo biên dạng đầu dò tiếp xúc
 3. TCVN 8554:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Xác định khối lượng riêng tuyệt đối của bột gốm bằng tỷ trọng kế
 4. TCVN 8555:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Phương pháp thử hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu bán dẫn xúc tác quang
 5. TCVN 8556:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Phương pháp thử tính năng tự làm sạch của vật liệu bán dẫn xúc tác quang – Xác định góc tiếp xúc nước

 Quyết định số 3047/QĐ – BKHCN

 

 1. TCVN 8168-2:2010 Tre- Xác định các chi tiêu cơ lý – Phần 2: Hướng dẫn thực hành phòng thí nghiệm
 2. TCVN 8573:2010 Tre – Thiết kế kết cấu
 3. TCVN 8574:2010 Kết cấu gỗ - Gỗghép thanh bằng keo – Phương pháp thử xác định các tính chất cơ lý
 4. TCVN 8575:2010 Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất
 5. TCVN 8576:2010 Kết cấu gỗ - Gỗ thép thanh bằng keo – Phương pháp thử độ bền trượt của mạch keo
 6. TCVN 8577:2010 Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Phương pháp thử tách mạch keo
 7. TCVN 8578:2010 Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Thử nghiệm tách mối

Liên kết