Thiết bị hỗ trợ hoạt động hiệu chuẩn
13/08/2013 10:27:00
Thiết bị hỗ trợ hoạt động hiệu chuẩn
 

Buồng kiểm chuẩn

+   Tỉ lệ pha loãng 1/1 ~ 1/1.000

 +   Thời gian ổn định tối đa 30 phút

 +   Độ chính xác  ± 1%

 +   Thời gian đáp ứng 1 giây

 +   Độ tuyến tính:  ±0,5 % toàn phạm vi đo

 +   Độ lặp lại:  ±0,2 % toàn phạm vi đo

 +   Nhiệt độ vận hành: (15 ~ 35) oC

 +   Nhiê%3ḅt đô%3ḅ kiểm tra: (25 ± 2) oC

 Liên kết chuẩn với KOLAS 074 – Korea

 

Thiết bị pha loãng khí chuẩn

+     Độ chính xác: 0,5%

+     Tỷ lê%3ḅ pha trô%3ḅn: 1/10 ~ 1/1000

+     Lưu lượng đầu ra: (1,0 ~ 5,0) lít/phút

+     Hiệu chuẩn đa điểm: 8 chu kỳ điều chỉnh riêng biệt, 

+     mỗi chu kỳ kiểm chuẩn lên tới 20 điểm.

Liên kết chuẩn với KOLAS 074 – Korea
 
 
   

Thiết bị tạo khí Zero:

+     Áp xuất cực đại là 7 bar

+     Lưu lượng khí Zero cực đại 20 lít/phút.

+     Độ ẩm tương đối ở đầu ra:  < 5 %

+     Hiệu quả làm sạch:

 SO2 < 0,2 ppb;

 NO/NO2 < 0,2 ppb;

 O3 < 0,2 ppb;

 HC < 0,02 ppm;

 CO < 2 ppb.

So sánh độ chính xác của thiết bị tạo khí zero bằng bình khí Nitơ tinh khiết 99,9999 %.
 

Thiết bị tự ghi

Để ghi lại kết quả sau khi thao tác đo/hiệu chuẩn thiết bị:

+ 10 đầu vào đa năng

+ Khoảng thời gian đo: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 và 60s
+ Độ phân giải A/D: +/- 2000

+ Đầu vào DCV: 20mV, 60mV, 200mV, 2V, 6V, 1-5V, 20V, 50V

+ Màn hình hiển thị: VFD
 
   

Bể ổn nhiệt

+     Dung tích 4,5 lít

+     Điều khiển nhiệt độ PID, làm lạnh và nóng tuần hoàn.

+     Nhiệt độ -200C đến 1000C

+     Độ ổn định nhiệt độ ± 0,030C

Độ phân giải 0,010C

Liên kết