Bàn giao quản lý, vận hành và khánh thành Trạm quốc gia quan trắc môi trường nước tự động đặt tại Hà Nội
07/10/2015 14:50:00
Chiều ngày 06/10/2015, tại Hà Nội đã diễn ra “Lễ ký kết Biên bản bàn giao quản lý, vận hành 02 Trạm Quốc gia quan trắc môi trường nước tự động đặt tại Lưu vực sông Nhuệ-Đáy:

 “Trạm bơm Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì trên sông Nhuệ và Trạm bơm Phụng Châu, thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, Chương Mỹ trên sông Đáy” giữa Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường phát biểu tại buổi lễ

 

Trạm quốc gia quan trắc môi trường nước tự động, cố định đặt tại Trạm bơm Nhân Hòa và Trạm bơm Phụng Châu (sau đây gọi chung là Trạm) được đầu tư trong khuôn khổ dự án “Tăng cường thiết bị tự động quan trắc môi trường không khí và nước” được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2007 và giao cho Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện.

Trong thời gian qua, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tiến hành lắp đặt, kiểm tra, chạy thử hệ thống. Qua thời gian vận hành, chạy thử thiết bị Trạm hoạt động ổn định, cung cấp chuỗi số liệu đầy đủ, liên tục và theo thời gian thực.

Tham dự buổi Lễ, về phía Tổng cục Môi trường có Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Ông Nguyễn Văn Thùy, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Chu Mạnh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi trường; Chi cục Bảo vệ Môi trường và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Ông Hoàng Dương Tùng, PTCT. Tổng cục Môi trường và Ông Phạm Văn Khánh, PGĐ. Sở TN&MT Tp. Hà Nội đã ký kết Biên bản bàn giao

 

Trạm được đặt tại Trạm bơm Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì và Trạm bơm Phụng Châu, thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, Chương Mỹ và thực hiện quan trắc tự động, liên tục 24/24h, các thông số quan trắc bao gồm: pH, Nhiệt độ, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Nitrat (NO3-), Độ dẫn điện (EC), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS).

Tại buổi Lễ, Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã ký kết Biên bản bàn giao về việc quản lý, vận hành Trạm Quốc gia quan trắc môi trường nước tự động đặt tại Trạm bơm Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì và Trạm bơm Phụng Châu, thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, Chương Mỹ với mục đích quản lý, duy trì vận hành Trạm một cách có hiệu quả và lâu dài phục vụ việc theo dõi, giám sát và quản lý chất lượng môi trường nước sông Nhuệ và sông Đáy cả ở cấp Quốc gia và cấp địa phương.

Vũ Phương. Phó trưởng phòng Hệ thống quan trắc môi trường. TTQTMT. TCMT

Liên kết