Hội nghị Không khí sạch thế giới lần thứ 17 IUAPPA và Hội thảo không khí sạch hơn CAA lần thứ 9
06/09/2016 14:52:00
Không khí sạch cho các thành phố - Quan điểm và giải pháp

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ô nhiễm không khí mỗi năm  ảnh hưởng  và gây tử vong sớm tới hơn 7 triệu người trên toàn cầu. Mang lại ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, hội nghị nhấn mạnh vào việc kêu gọi hành động của cộng đồng thế giới. Giải pháp cho vấn đề ô nhiễm không khí đóng vai trò quan trọng cụ thể cho từng thành phố nơi sức ép được cảm nhận một cách trực tiếp và nơi bắt nguồn của các nguồn ô nhiễm.

Xử lý  lý một cách hiệu quả thách thức nói trên yêu cầu tới các công nghệ mới, các luật và những bên tham gia với ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp, chính quyền cấp địa phương, cấp thành phố, cấp quốc gia; các tổ chức viện trở quốc tế, các tổ chức xã hội và cộng đồng các nhà khoa học.

Nhận thức được mức độ và tính cấp thiết của vấn đề nói trên, 2 cuộc họp tầm cỡ quốc tế về vấn đề này - Hội nghị Không khí sạch thế giới lần thứ 17 IUAPPA và Hội thảo không khí sạch hơn CAA lần thứ 9 được tổ chức  tại Busan, Hàn Quốc với chủ đề xuyên suốt “Không khí sạch cho các thành phố - Quan điểm và Giải pháp ”. Đó là các bài học kinh nghiệm độc đáo, cách thức tiếp cận cộng đồng  và sự kiện mang tính mạng lưới cho các cơ quan, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ.

 

Tổng quan chương trình hội nghị:

 

Lịch sử các hội nghị không khí sạch thế giới và hội thảo chất lượng không khí sạch hơn và các thỏa thuận mang tính toàn cầu

 

 

Đơn vị tổ chức Hội nghị

IUAPPA:

             Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện kết luận rằng ô nhiễm không khí hiện nay tác động tới hơn 7 triệu người chết mỗi năm và hàng chục triệu  người bị bệnh hô hấp và các bệnh khác. Ô nhiễm không khí phá hủy hệ sinh thái và củng cố chu kỳ đói nghèo tại nhiều khu vực trên thế giới.

             Mục tiêu của IUPPA là giúp phát triển và hỗ trợ các giải pháp. Tập hợp các tổ chức tình nguyện và các cơ quan khu vực công khắp thế giới để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cần thiết để xây dựng các chính sách hiệu quả hơn.

             IUPPPA cung cấp Hội nghị Không khí sạch thế giới và các hội nghị vùng, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng chính sách, và định hướng cho các sáng kiến quốc tế như Diễn đàn ô nhiễm không khí toàn cầu. Nó cũng góp phần khởi tạo các dự án như Biến đổi khí hậu và Liên minh không khí sạch.

Tổ chức không khí sạch Châu Á

Tổ chức không khí sạch Châu Á là một tổ chức phi chính phủ dẫn đầu khu vực với sứ mệnh làm cho các thành phố Châu Á với không khí sạch hơn, tốt cho sức khỏe và đáng sống hơn. Tổ chức này nhắm tới mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm không khí và giảm thiểu khí nhà kính rên 1.000 thành phố ở các nước Châu Á thông qua các chính sách và chương trình phủ trùm lĩnh vực chất lượng không khí, phát thải giao thông và công nghiệp, và sử dụng năng lượng.

Tổ chức Không khí sạch Châu Á làm việc với các Bộ giao thông và môi trường, các thành phố trong khu vực Châu Á và phát triển các cơ quan đại diện để cung cấp các hướng dẫn, các kiến thức về mặt kỹ thuật trên các lĩnh vực: Chất lượng không khí và biến đổi khí hậu, phát triển các đô thị phát thải thấp, nhiên liệu và phương tiện sạch và Giao thông và vận chuyển xanh. Cách tiếp cận của Tổ chức không khí sạch Châu Á dựa trên nền tảng khoa học, hướng dẫn hành động kết hợp với tập quán các đối tác hợp tác và cộng tác như vấn đề cốt lõi định hướng các yếu tố tác động. Hội thảo chất lượng không khí sạch hơn -  sự kiện 2 năm một lần lần đầu tiên được tổ chức năm 2002 đã thu hút hơn 1.000 nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo khu công nghiệp và người thực hiện hướng đến các giải pháp cho các thành phố không khí sạch hơn và đáng sống hơn.

Tổ chức không khí sạch Châu Á có trụ sở đặt tại Manila và có các văn phòng tại Bắc Kinh và Delhi.

KOSAE

Sáng lập năm 1983, Tổ chức Môi trường không khí và cộng đồng Hàn Quốc (KOSAE) có hơn 3.000 thành viên, trở thành tổ chức khoa học và giáo dục hàng đầu Hàn Quốc về môi trường không khí và ô nhiễm không khí thông qua việc chia sẻ thông tin và cộng tác chuyên gia thông qua khối nhà nước, viện nghiên cứu, lĩnh vực công nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.

KOSAE phát hành tạp chí môi trường 2 lần 1 tháng (JKOSAE) và tạp chí Quốc tế 3 lần 1 tháng (Tạp chí Châu Á về Môi trường không khí, AJAE) được biên mục bởi SCOPUS. Những tạp chí này là diễn đàn nòng cốt của các nhà nghiên cứu và nhà khoa học trong lĩnh vực chất lượng không khí, công nghệ kiểm soát ô nhiễm, môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe. Cung cấp các ấn phẩm tới cộng đồng được cổ vũ một cách nhiệt thành. Đặc biệt, AJAE đặc biệt quan tâm tới việc trao đổi và cộng tác giữa các chuyên gia của các nước Châu Á và Thái Bình Dương.

Q. Nguyễn, Theo Baqconference.org

Liên kết