Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình QTMT không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị QTMT không khí xung quanh
05/12/2014 14:44:00
Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ : ‘‘Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh’’,

Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Hà Nội ngày 05/12/2014.

Tham dự Hội thảo có hơn có các đại biểu đến từ  các đơn vị thuộc Tổng cục môi trường: Cục Kiểm soát ô nhiễm, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Viện đo lường Việt Nam;Trung tâm Quan trắc môi trường khu vực miền Bắc và một số chuyên gia trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã có bài phát biểu khai mạc hội thảo và nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động quan trắc môi trường đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý môi trường ở cấp Trung ương và địa phương. Đây là lĩnh vực kỹ thuật có tính đặc thù, các công nghệ, phương pháp thực hiện ngày càng phong phú, đa dạng và liên tục được cải tiến. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công nghệ, phương pháp, thiết bị mới trong hoạt động quan trắc môi trường là rất cần thiết.

Tại Hội thảo, các bài trình bày:

-       Tổng quan đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh”, 

-         Giới thiệu dự thảo quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh,

-         Giới thiệu dự thảo quy trình hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí xung quanh

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - PGĐ. Trung tâm Quan trắc môi trường phát biểu tại Hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo

Nguyễn Hữu Thắng/P. Quan trắc môi trường. TT QTMT

Liên kết