Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
10/07/2014 10:03:00
Căn cứ theo Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Để thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo thì đơn vị phải có đủ điều kiện cơ sở vật chất, năng lực, nhân lực cũng như đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lườngvà được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận.

 

Hình 1. Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã xây dựng quy trình và hoàn thiện hồ sơ đăng ký dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Ngày 17 tháng 6 năm 2014 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 1047/TĐC-ĐL về việc công nhận Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường về việc đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với mã số đăng ký ĐK 40 tại trụ sở chính của Trung tâm và ngoài hiện trường cho 6 lĩnh vực thuộc 43 phương tiện đo (Phương tiện đo khí tự động, liên tục; phương tiện đo khí cầm tay; phương tiện đo nước tự động, liên tục; phương tiện đo nước cầm tay; khối lượng; lưu lượng khí; độ ồn; quang học; nhiệt độ).

 

Danh mục lĩnh vực hoạt động download tại đây

 

 

P. Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường - TTQTMT

Liên kết