Công bố năng lực hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường - ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 575
26/12/2018 19:48:37
Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường (PKC) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường - được thành lập trên cơ sở Quyết định số 970/QĐ-TCMT ngày 26 tháng 7 năm 2011

Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường (PKC) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường - được thành lập trên cơ sở Quyết định số 970/QĐ-TCMT ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

Trung tâm Quan trắc môi trường xác định chất lượng phải được đặt lên hàng đầu và việc thực hiện, áp dụng theo chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17025:2005 là một trong những yêu cầu bắt buộc.

Sau thời gian xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, ngày 02 tháng 8 năm 2012, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã ký Quyết định số 203.2012/QĐ-VPCNCL về việc công nhận Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường phù hợp theo yêu cầu ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 575 về lĩnh vực đo lường - hiệu chuẩn với 10 phép hiệu chuẩn (5 chỉ tiêu khí tự động, 1 chỉ tiêu khí cầm tay và 4 chỉ tiêu nước).

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Trung tâm để đáp ứng được các yêu cầu hiệu chuẩn của các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường cũng như sự quyết tâm và cố gắng không mệt mỏi của tập thể cán bộ PKC để mở rộng phạm vi hoạt động hiệu chuẩn. Ngày 02 tháng 4 năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã ký Quyết định số 112.2014/QĐ-VPCNCL về việc công nhận mở rộng phạm vi cho PKC mang số hiệu VILAS 575 cho các lĩnh vực:

- Phòng hiệu chuẩn di động;

- Lưu lượng khí;

- Khối lượng;

- Tần số (độ ồn);

- Hóa lý (bổ sung);

Cụ thể nâng số phép hiệu chuẩn từ 10 thiết bị (năm 2012) lên 25 thiết bị (năm 2014). Trong đó: 5 thiết bị đo khí tự động, liên tục (SO2, CO, NO, O3, THC), 10 thiết bị đo khí cầm tay (SO2, NO, NO2, O3, CO, CO2, CH4, C3H8, H2S, NH3), 7 thiết bị đo nước (pH, EC, ORP, độ đục, TDS, TSS, DO), 01 cân phân tích, 01 lưu lượng khí và 01 máy đo độ ồn.

          Qua 3 năm hình thành và phát triển, PKC đã dần khẳng định được vai trò và năng lực thực hiện hiệu chuẩn. Với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động nhiệt huyết, được đào tạo về đo lường - hiệu chuẩn… luôn luôn cố gắng để khách hàng hài lòng về dịch vụ hiệu chuẩn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của các đơn vị thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

          Trên cơ sở những thành công đã đạt được, định hướng trong thời gian tới của PKC là: Tiếp tục duy trì và mở rộng phạm vi công nhận; Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng tốt nhất cho các nhu cầu của khách hàng; Không ngừng nâng cao năng lực trang thiết bị và đào tạo nhân lực để thực hiện phương châm “An toàn - Chính xác - Nhanh chóng - Tiết kiệm”.

Danh mục các phép hiệu chuẩn được công nhận VILAS download tại đây

Liên kết