Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 21/2014/TT- BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng gói đóng sẵn
13/10/2014 10:04:00
Ngày 9/9/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã có công văn số 1694/TĐC-ĐL

gửi các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐCL các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng gói đóng sẵn.

Theo đó, hàng gói đóng sẵn nhóm 1 hiện nay chưa bao gồm tất cả hàng gói đóng sẵn sản xuất, nhập khẩu, lưu thông buôn bán trên thị trường. Các loại hàng gói đóng sẵn này phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại ĐIều 4 và 5 của Thông tư 21. Hàng gói đóng sẵn loại 2 chưa được quy định cụ thể trong Danh mục tại điều 6 của Thông tư 21…

Hàng gói đóng sẵn sản xuất, nhập khẩu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư 21 thì không bị điều chỉnh tại quy định của Thông tư 21 và tiếp tục được lưu thông trên thị trường./.

Xem file toàn văn tại đây.

Liên kết