Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
13/10/2014 10:05:00
Ngày 8/9/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã có công văn số 1693/TĐC-ĐL

gửi các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐCL các tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Chi cục TCĐCL các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền tại địa phương ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan nhà nước (UBND cấp huyện, cấp xã, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thanh tra…) và các tổ chức cá nhận khác có liên quan trên địa bàn địa phương thực hiện các quy định tại Thông tư 28.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để được hướng dẫn thực hiện.

Xem file toàn văn thông tư tại đây.

Liên kết