Nghị định 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, quyền và nghĩa vụ trong kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
11/10/2016 10:14:00
1. Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Theo Nghị định số 105/2016, tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải đáp ứng điều kiện sau:

 

- Có tư cách pháp nhân.

 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật: Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; có đủ chuẩn đo lường, phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

 

- Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực đăng ký hoạt động.

 

- Mỗi lĩnh vực hoạt động, có ít nhất 02 nhân viên kỹ thuật là viên chức hoặc ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương và đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng.

 

- Đảm bảo công khai, minh bạch quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; người đứng đầu và nhân viên kỹ thuật tuân thủ hệ thống quản lý và quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố.

 

- Có hệ thống quản lý phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

 

- Có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Nghị định 105 năm 2016.

 

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định.

 

2. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

 

Theo Nghị định 105/2016, gồm:

 

+ Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ;

 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 

+ Báo cáo về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực;

 

+ Danh mục hồ sơ của hệ thống quản lý đã thiết lập và duy trì đối với lĩnh vực hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đăng ký;

 

+ Văn bản quy định về quản lý chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

 

Tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ gửi 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

 

Nghị định số 105 còn quy định việc cấp lại, chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký.

Nghị định 105/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016

 

ND 105. 2016_Dieu kien kiem dinh, hieu chuan.pdf

Liên kết