Trung tâm Quan trắc môi trường pha chế thành công dung dịch chuẩn pHcem phục vụ kiểm định và hiệu chuẩn
06/01/2017 10:16:00
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, theo Quyết định số 1935/QĐ-TCMT về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, chế tạo mẫu chuẩn (dung dịch chuẩn) phục vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo nước”, Tổng cục Môi trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài. Chủ tịch Hội đồng là TS. Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cùng các thành viên là các chuyên gia đến từ Viện Hoá học - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Vụ Đo lường - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Vụ HTQT&KHCN - Tổng cục Môi trường.

Về phía đơn vị chủ trì, Trung tâm Quan trắc Môi trường, thành phần tham dự gồm có: ThS. Lê Hoàng Anh, Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc Môi trường, TS. Dương Thành Nam, Trưởng phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường (Chủ nhiệm đề tài) và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Hình ảnh buổi họp hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở

Đề tài được triển khai nghiên cứu và thực nghiệm trong thời gian gần một năm, đã thu được kết quả tốt, pha chế thành công bộ dung dịch chuẩn pH (4, 7, 10), bước đầu mở ra hướng xây dựng quy trình và thiết lập chất chuẩn (dung dịch chuẩn) phục vụ công tác kiểm định/ hiệu chuẩn, kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường ở Việt Nam. Theo nhận xét của các thành viên Hội đồng, vấn đề nghiên cứu tuy không phải là mới so với thế giới, nhưng tại Việt Nam thì là một hướng đi đúng đắn trong giai đoạn định hướng phát triển các chuẩn Đo lường của Chính phủ, trong đó có thiết lập chất chuẩn. Dung dịch chuẩn được sản xuất và chứng nhận trong nước sẽ giảm chi phí nhập khẩu mẫu chuẩn như hiện nay và chủ động được nguồn cung cấp và kéo dài được thời gian sử dụng.

Mặ trước Mặt sau

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu thì sản phẩm hoàn toàn đáp ứng mục tiêu và nội dung, kết quả thu được chính xác và đủ độ tin cậy bằng việc so sánh với Viện Đo lường Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đề tài vượt ngoài khối lượng đăng ký với các sản phẩm chính bao gồm:

- 01 Quy trình pha chế dung dịch chuẩn pH với mã số QTCT 01:2015;

- 05 lít dung dịch chuẩn pHcem (bộ 3 loại dung dịch pH4, pH7, pH10) và đã được thử nghiệm bởi các đơn vị có đủ năng lực;

- 01 Bài báo khoa học “Pha chế dung dịch chuẩn pHcem phục vụ công tác quan trắc môi trường nước tại hiện trường ở Việt Nam” đăng trên tạp chí Môi trường chuyên đề số III, tháng 11/2016;

- 01 học viên cao học đã bảo vệ thành công chuyên ngành Hóa phân tích tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá Đề tài hoàn thành ở mức xuất sắc với 7/7 phiếu và nhất trí với tiếp tục thực hiện nghiên cứu quy trình và pha chế các loại chất chuẩn khác (dung dịch chuẩn EC; TDS; Độ đục…) để phục vụ nhu cầu thực tế.

Liên kết