Đà Nẵng đầu tư hơn 111 tỷ đồng xây dựng các trạm quan trắc môi trường
28/12/2018 10:35:40
Theo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vừa được thông qua, TP Đà Nẵng sẽ đầu tư khoảng 111 tỷ đồng làm 13 trạm quan trắc môi trường tự động

Đà Nẵng đầu tư hơn 111 tỷ đồng xây dựng các trạm quan trắc môi trường

 

 

 

VTV.vn - Theo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vừa được thông qua, TP Đà Nẵng sẽ đầu tư khoảng 111 tỷ đồng làm 13 trạm quan trắc môi trường tự động.

Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư mới về quan trắc tự động môi trường nước biển và tăng số lượng các trạm quan trắc tự động không khí và nước mặt, gồm: đầu tư mới 4 trạm quan trắc tự động môi trường biển, tăng 6 trạm quan trắc tự động đối với môi trường không khí, tăng 3 trạm quan trắc tự động đối với môi trường mặt lục địa ở hạ du các sông, nâng cấp 1 trung tâm điều hành các trạm quan trắc tự động tại Trung tâm Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp nhận dữ liệu, thu thập và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, tài nguyên nước, môi trường không khí, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, làm cơ sở công khai chất lượng môi trường cho người dân và du khách, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường vào năm 2020.

Liên kết