Hội thảo, tập huấn kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong phòng thí nghiệm
29/09/2014 09:24:00
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường: Căn cứ theo Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/1/2007 về “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020”,

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng Cục môi trường được xác định là đơn vị chỉ huy, điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, có chức năng của phòng thí nghiệm môi trường cấp quốc gia, thực hiện phân tích trọng tài môi trường. Và giúp các đơn vị trực thuộc mạng lưới quan trắc môi trường tăng cường tính năng của phòng thí nghiệm, tăng cường kiến thức về quản lý chất lượng và kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm để tiến tới mục tiêu chất lượng số liệu quan trắc môi trường. Năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường kết hợp với Khoa Hóa, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo, tập huấn “ Kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong phòng thí nghiệm”. Mục đích của Hội thảo là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc thực hiện QA/QC để tăng cường năng lực thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

Khai mạc Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có hơn 130 đại biểu đến từ 62 đơn vị thuộc Các Trung tâm Quan trắc môi trường, các chi cục BVMT, các trạm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương; Các cơ quan thuộc các Bộ /ngành và một số đơn vị trực thuộc các tập đoàn, công ty có phòng thí nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phân tích môi trường.

Thảo luận chuyên đề

 

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh – Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã có bài phát biểu khai mạc hội thảo và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm nói riêng và hoạt động quan trắc môi trường nói chung. Việc trao đổi các thông tin, kinh nghiệm thực hiện QA/QC trong quan trắc, phân tích môi trường thông qua các buổi hội thảo, tập huấn là rất quan trọng. Bà cũng đề nghị các đại biểu tham dự tại hội thảo hãy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, các khó khăn vướng mắc để cùng nhau thảo luận để đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhất, với mong muốn tất cả các đơn vị cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, phân tích môi trường, số liệu phân tích tin cậy phản ánh đúng thực trang môi trường.

Các học viên thực hành trong Phòng thí nghiệm

 

Hội thảo diễn ra trong thời gian 03 ngày với những nội dung được chia thành 2 phần: Phần lý thuyết chia thành các chủ đề chuyên sâu về đánh giá thực trạng của các phòng thí nghiệm phân tích môi trường về đảm bảo chất lượng trong quan trắc, phân tích môi trường; trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ thông tin, cách thức, quy trình đảm bảo chất lượng trong quan trắc môi trường theo các văn bản hiện hành; Tình hình thẩm định, chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ... và phần thực hành trong phòng thí nghiệm.

 Bế mạc hội thảo ông Nguyễn Văn Thùy – Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường một lần nữa nhấn mạnh Hội thảo, tập huấn “ Kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong phòng thí nghiệm” là cơ hội cho các học viên có thể hiểu sâu hơn về đảm bảo chất lượng trong quan trắc, phân tích môi trường, đồng thời tham gia hội thảo các học viên có điều kiện thực hành trực tiếp tại phòng thí nghiệm. Và hội thảo cũng là cơ hội tốt để các học viên có thể trao đổi, thảo luận mở ra những vấn đề khó khăn vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm thực tế cũng như những định hướng tại đơn vị.

Thảo luận và bế mạc Hội thảo

 

Trao chứng chỉ cho Học viên tham gia khóa Tập huấn

 

 

Các đại biểu tham gia Hội thảo & khóa tập huấn

 

 

Tài liệu hội thảo.

1 Báo cáo hội thảo

2 Bài trình bày thực hiện nghị định 27

3 Biểu đồ kiểm soát

4 Giới thiệu thông tư

5 Kiểm định hiệu chuẩn thiết bị

6 Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài.

7 Method Validation

 

Hoàng Hoa/PTN Môi trường. TTQTMT

Liên kết