Hội thảo tập huấn kỹ thuật quan trắc môi trường – Kỹ năng phòng thí nghiệm
26/01/2015 09:32:00
Trong khuôn khổ hợp phần dự án “Tăng cường thể chế và thực thi” thuộc Dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy”.

Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức “Hội thảo tập huấn kỹ thuật quan trắc môi trường – Kỹ năng phòng thí nghiệm” tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với mục đích trang bị các kỹ năng cơ bản về lấy mẫu, bảo quản mẫu, kỹ năng phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, nhằm tăng cường năng lực thực hiện và đảm bảo chất lượng trong công tác quan trắc môi trường tại các địa phương.

Tham dự Hội thảo có 38 đại biểu đến từ phòng thí nghiệm của các Trung tâm quan trắc môi trường của các tỉnh như: Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Sơn La, Bắc Kạn và các cán bộ của Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường.

Hội thảo diễn ra trong thời gian 05 ngày từ ngày 20 – 24/01/2015 với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ khoa Hóa, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội về đào tạo các kỹ năng và ứng dụng các thiết bị vào phân tích môi trường Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình và chia sẻ những thông tin kiến thức liên quan tới phòng thí nghiệm của các cán bộ đến từ phòng Thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường.

Các nội dung chính của Hội thảo được truyền tải tới các học viên như: Hướng dẫn Thông tư 21/2012/TT-BTNMT về đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm; Hướng dẫn đánh giá phê duyệt hồ sơ phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm và tính toán ước lượng độ không đảm bảo đo; Giới thiệu nguyên tắc cơ bản của sắc ký khí khối phổ, Hướng dẫn vận hành thiết bị GCMS phân tích các hợp chất hữu cơ; Giới thiệu nguyên tắc cơ bản của thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), Hướng dẫn vận hành thiết bị AAS cho phân tích các kim loại nặng;  Hướng dẫn thực hành xử lý mẫu và phân tích COD, BOD5 và N-NH4 trên thiết bị UV- VIS...

Kết thúc hội thảo, 100% các học viên đều đánh giá cao phương pháp tổ chức, phương pháp giảng dạy cũng như đánh giá cao tính cập nhật, tính chuyên môn của các bài giảng được trình bày. Các học viên đều mong muốn trong thời gian tới Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức các khóa học tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ thực hiện công tác quan trắc, phân tích môi trường trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

Hoàng Hoa. Phòng Thí nghiệm môi trường. TTQTMT

Liên kết