Hội thảo tập huấn Kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích mẫu tại Lưu vực sông Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu
21/04/2015 09:33:00
Vào thời gian từ 13/04/2015 - đến 17/04/2015, Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tổ chức " Hội thảo tập huấn Kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích mẫu tại Lưu vực sông Việt Nam "

tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong khuôn khổ hợp phần dự án “Tăng cường thể chế và thực thi” thuộc Dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy”. Mục đích của hội thảo là trang bị các kỹ năng cơ bản về lấy mẫu, bảo quản mẫu, kỹ năng phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, nhằm tăng cường năng lực thực hiện và đảm bảo chất lượng trong công tác quan trắc môi trường tại các địa phương.

Tham dự Hội thảo có 29 đại biểu đến từ phòng thí nghiệm của Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường  Vũng Tàu và các cán bộ của 2 Trạm Miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường. Ngoài ra còn có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ khoa Hóa, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội như : PGS.TS Từ Bình Minh, PGS.TS Tại Thị Thảo, TS Nguyễn Thị Ánh Hường.

          Nội dung chính của hội thảo tập chung chủ yếu vào việc xử lý mẫu và phân tích trực tiếp trên các thiết bị như GC-MS , AAS... Rất nhiều câu hỏi của học viên dành cho chuyên gia nhằm giải đám những vướng mắc trong việc phân tích hàng ngày của trung tâm.

          Sau 5 ngày làm việc, các học viên đều đánh giá cao những kiến thức và giải đáp của chuyên gia về việc phân tích mẫu và xử lý các tính huống khi chạy máy phân tích. Hội thảo diễn ra tốt đẹp và để lại ấn tượng tốt cho các học viên cũng nhưng chuyên gia giảng dạy tại Vũng Tàu.

Một số hình ảnh về hội thảo

Nguyễn Hải Việt. Phòng Thí Nghiệm MT. TTQTMT

Liên kết