Thông báo Hội thảo tập huấn về kỹ thuật quan trắc - kỹ năng phòng thí nghiệm
26/12/2018 19:49:59
Căn cứ vào Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về tổ chức “Hội thảo kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu”,

Căn cứ vào Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về tổ chức “Hội thảo kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu”, năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án thành phần “Tăng cường thể chế và thực thi” tổ chức 05 Hội thảo, tập huấn tại các địa phương là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện, Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo tập huấn tại Trung tâm Quan trắc Phân tích môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về “Kỹ thuật quan trắc -kỹ năng phòng thí nghiệm” 

Thời gian: từ ngày 20/01/2015 đến 24/01/2015.

Địa điểm: TP. Phủ Lý, Hà Nam

Thành phần tham dự: cán bộ PTN của các Trung tâm quan trắc môi trường hưởng lợi từ Dự án, các trung tâm hoatj động quan trắc sông Nhuệ Đáy và các tỉnh lân cận.

Liên kết