Tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện QA/QC PTN, phân tích nguyên nhân và giải pháp
09/08/2013 09:22:00
Thực hiện nhiệm vụ năm 2013 “Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi trường” do Tổng cục Môi trường giao,

Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm quan trắc các tỉnh và một số trạm quan trắc môi trường quốc gia, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải tiến.

Mục đích của Hội thảo là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc thực hiện QA/QC để tăng cường năng lực thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương

·        Thời gian:     01 ngày, ngày 16 tháng 08 năm 2013

·        Địa điểm:      TP. Vinh, Nghệ An

·        Thành phần tham gia: Cán bộ của các Chi cục BVMT, Trạm, Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh/thành phố.

·        Kinh phí

-   Kinh phí tổ chức Hội thảo, giáo trình, tài liệu do Ban tổ chức chi trả;

-   Kinh phí đi lại, khách sạn do các đại biểu tự chi trả;

Nội dung Chương trình Hội thảo và Phiếu đăng ký xin được gửi kèm theo. Kính mời Quý cơ quan cử đại biểu tham dự và đề nghị gửi Phiếu đăng ký về Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường trước ngày 24/7/2013.

Download chương trình tại đây

Mọi thông tin xin liên hệ:           Anh Bùi Hồng Nhật

                                        Trung tâm QTMT – Tổng cục Môi trường

                                         Điện thoại: 04.3872 6845

                                        Mobile:      0985 277 110  –   Fax: 04.38726847

Liên kết