Hội thảo “Thử nghiệm thành thạo và giải pháp cải tiến chất lượng hoạt động quan trắc môi trường”
22/09/2021 11:40:00
Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2021, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Thử nghiệm thành thạo và giải pháp cải tiến chất lượng hoạt động quan trắc môi trường” theo hình thức trực tuyến.

     

      Căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2007/TT-BTNTM hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường và Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT (trước đây) quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; theo đó, các đơn vị thực hiện hoạt động quan trắc môi trường, các đơn vị vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải định kỳ tham gia các chương trình so sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo do Tổng cục Môi trường và các đơn vị có năng lực tổ chức.

      Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, chỉ đạo và kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước, từ năm 2010 đến nay, Tổng cục Môi trường đã giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức hơn 70 chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng cho các đơn vị thực hiện quan trắc hiện trường, phân tích môi trường và các đơn vị quản lý vận hành các trạm quan trắc nước thải tự động trên toàn quốc.

      Để tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo giai đoạn 2018 đến nay, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Thử nghiệm thành thạo và giải pháp cải tiến chất lượng hoạt động quan trắc môi trường”. Hội thảo được tổ chức vào sáng ngày 22 tháng 9 năm 2021 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 500 đại biểu là Lãnh đạo và đại diện của hơn 50 Trung tâm Quan trắc môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường địa phương; Lãnh đạo và đại diện của hơn 30 tổ chức gồm các doanh nghiệp, các Viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ… tham gia hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; và hơn 100 doanh nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp là các đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành các trạm quan trắc tự động, liên tục trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo

      Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng, mục tiêu và sự cần thiết tham gia thử nghiệm thành thạo để đảm bảo chất lượng hoạt động quan trắc môi trường; cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của Văn phòng Công nhận chất lượng đã cùng Tổng cục Môi trường tổ chức các chương trình thử nghiệm và sự tham gia tích cực, thường xuyên của các tổ chức quan trắc môi trường trong cả nước. Đồng thời, Tổng cục Môi trường mong tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức quan trắc môi trường trong thời gian tới vì một mục tiêu xây dựng hệ thống quan trắc môi trường ngày càng chuyên nghiệp, tin cậy và chất lượng; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quan trắc phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường, hài hòa với xu thế và thông lệ chung của quốc tế, khu vực.

Ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

      Hội thảo đã nghe Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường trình bày báo cáo đề dẫn về “Tổng quan về việc tổ chức thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường và hoạt động phân tích môi trường” và “Tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo đối với hoạt động quan trắc tự động”. Các bài trình bày đã cung cấp thông tin tổng quan về thông lệ quốc tế trong thử nghiệm thành thạo; tổng hợp thông tin và kết quả thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường tổ chức đối với hoạt động quan trắc hiện trường, phân tích môi trường và hoạt động quan trắc tự động; một số khuyến nghị đối với các đơn vị tham gia để cải tiến chất lượng hoạt động quan trắc môi trường.

      Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp đo và phân tích áp dụng, phương pháp tính toán và báo cáo kết quả các chương trình đã được tổ chức, các lỗi thường gặp và cách tìm nguyên nhân gây sai số, lập báo cáo hành động phòng ngừa, khắc phục,… Bên cạnh đó, những thuận lợi, khó khăn trong việc tham gia, thực hiện thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc môi trường và một số đề xuất, kiến nghị về định hướng tổ chức thử nghiệm thành thạo trong thời gian tới cũng đã được trao đổi, chia sẻ.

      Hội thảo đã diễn ra thành công, thu nhận được nhiều thông tin, ý kiến quý báu, hữu ích nhằm liên tục cải tiến chất lượng hoạt động quan trắc môi trường nói chung và nâng cao hiệu quả của hoạt động thử nghiệm thành thạo nói riêng. Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp sau phần tổng kết, bế mạc của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức và sự nhất trí cao của toàn thể đại biểu tham dự./.

Liên kết