Thông báo Chương trình thử nghiệm liên phòng dịch vụ tháng 5 năm 2024
17/05/2024 10:05:00
Chương trình thử nghiệm liên phòng dịch vụ tháng 5/2024: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo năm 2024, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ tiến hành triển khai 02 chương trình cho các đơn vị trong tháng 5, cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT-90 As, Cd, Pb, Ni, Tổng Cr, Fe, Hg

- Chương trình CEM-LPT-91: COD, BOD5(20oC), NH4+ (tính theo N), Nitrat (NO3- tính theo N), TN (tính theo N), TP (tính theo P), Tổng Cyanua.

- Nền mẫu: Nước thải

- Thời gian bắt đầu gửi mẫu: ngày 16/5/2024
Đề nghị các đơn vị tham gia dowload và đọc kỹ tài liệu trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong phòng thí nghiệm đối với mẫu của 02 Chương trình này, các tài liệu gồm:
- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Tài liệu hướng dẫn dowload tại đây  NCEM-LPT-90 NCEM-LPT-91

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trân trọng thông báo và rất hân hạnh nhận được sự tham gia của các quý Đơn vị./.

Liên kết