Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục
09/12/2020 16:27:00
Ngày 4/12/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Quan trắc Môi trường (QTMT) miền Bắc, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm QTMT tự động, liên tục tại khu vực miền Bắc”

Tham dự Hội thảo có đại diện Sở TN&MT các tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp; các tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp thuộc khu vực miền Bắc.

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Trần Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm QTMT miền Bắc cho biết: Hội thảo được tổ chức trong không khí phấn khởi khi Luật BVMT năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó, Luật BVMT năm 2020 có các điều quy định về việc lắp đặt quan trắc phát thải tự động, liên tục; giám sát, đánh giá kết quả quan trắc phát thải tự động, liên tục; công bố thông tin, công khai kết quả quan trắc chất thải; truyền số liệu quan trắc tự động, liên thông kết nối theo kiến trúc Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong lĩnh vực QTMT.

TS. Trần Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm QTMT miền Bắc phát biểu tại Hội thảo

     Trong thời gian qua, lĩnh vực QTMT đã được Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực QTMT. Thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường và Bộ TN&MT giao Trung tâm QTMT miền Bắc là đơn vị đầu mối tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên phạm vi toàn quốc, từ tháng 4/2019, Trung tâm đã thực hiện chuyển giao phần mềm, hỗ trợ, hướng dẫn kết nối số liệu quan trắc tự động từ các doanh nghiệp về Sở TN&MT địa phương và truyền dữ liệu từ Sở về Bộ TM&MT. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện chuyển giao phần mềm và tiếp nhận số liệu quan trắc tự động của 63 Sở TN&MT trên toàn quốc. Thông qua Hội thảo này, các đại biểu chia sẻ, thảo luận các giải pháp để hỗ trợ Sở TN&MT và doanh nghiệp trong việc duy trì vận hành và truyền nhận, kiểm soát dữ liệu của trạm quan trắc tự động, liên tục.

Toàn cảnh Hội thảo

     Tại Hội thảo, các tham luận đã được trình bày với các chủ đề: Vận hành, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng của hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục; Công tác triển khai truyền nhận, quản trị hệ thống, kiểm duyệt dữ liệu khai thác và công bố thông tin; Công tác quản lý các đơn vị/doanh nghiệp đang vận hành các trạm quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

     Sau khi nghe các tham luận, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quản lý, vận hành và kiểm soát chất lượng các trạm quan trắc tự động. Đồng thời, Hội thảo cũng là dịp chia sẻ những kinh nghiệm để thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến quan trắc phát thải tự động, liên tục; Tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống QTMT tự động, liên tục tại các địa phương cũng như doanh nghiệp; các giải pháp quản trị hệ thống, kiểm duyệt số liệu, khai thác sử dụng, công bố số liệu; tăng cường sự phối hợp giữa Tổng cục Môi trường với Sở TN&MT nhằm thiết lập và duy trì hệ thống QTMT tự động đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Liên kết