VN Air - Ứng dụng cung cấp thông tin chất lượng môi trường không khí trên smartphone
18/11/2020 22:01:00
Để tạo cổng kết nối công bố thông tin môi trường, Tổng cục Môi trường đã thực hiện việc xây dựng ứng dụng VN Air trên hai nền tảng Android và IOS cho các thiết bị di động thông qua dữ liệu từ các trạm quan trắc mà Tổng cục Môi trường quản lý.

          Ô nhiễm môi trường không khí đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Tình trạng suy giảm chất lượng không khí đã và đang có những tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Trước yêu cầu cấp thiết trên Tổng cục Môi trường đã thực hiện việc công bố thông tin chất lượng môi trường trong đó có thông tin về chất lượng môi trường không khí trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử…Để truyền tải thông tin hiệu quả hơn, Tổng cục Môi trường tiếp tục triển khai xây dựng ứng dụng VN Air trên thiết bị di động để công bố thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc cho cộng đồng. Đây sẽ là kênh thông tin chính thức của cơ quan quản lý môi trường cấp Trung ương. Ứng dụng mới này của Tổng cục Môi trường sẽ là công cụ hữu ích giúp cộng đồng có được những thông tin đầy đủ, cập nhật thường xuyên hơn về chất lượng không khí tại các khu vực.
         Với nguồn dữ liệu được khai thác từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục do Tổng cục Môi trường quản lý và các trạm quan trắc môi trường do các Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương quản lý, sau khi đi vào khai thác, ứng dụng Envisoft sẽ là kênh thông tin chính thức của cơ quan quản lý môi trường cấp Trung ương.
         VN Air cung cấp các chức năng:
- Cung cấp thông tin về chỉ số chất lượng môi trường (AQI) của các trạm quan trắc tự động trên phạm vi toàn quốc
- Hiển thị chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo giờ và ngày hiện tại; cung cấp biểu đồ diễn biến giá trị AQI của các giờ trước, ngày trước; đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe tương ứng với tứng giá trị AQI;
- Lựa chọn các trạm quan trắc thường xuyên quan tâm theo khu vực địa lý;
- Xếp hạng chất lượng không khí theo các trạm quan trắc.

          Việc cập nhật thường xuyên chỉ số chất lượng không khí sẽ giúp người dân có những ứng phó kịp thời khi chất lượng không khí suy giảm như giảm thiểu các hoạt động ngoài trời, hạn chế mở cửa, sử dụng các loại khẩu trang có thể hạn chế ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong không khí, sử dụng các loại máy lọc không khí…

          VN Air là ứng dụng được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Tổng Cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên kết