Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc
24/08/2023 12:00:00
Ngày 18/8/2023, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc

Đến dự và đồng chủ trì Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc (Hội nghị) có đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân và đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của: Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Bộ, Vụ Môi trường, Thanh tra Bộ, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học) và Sở Tài nguyên và Môi trường 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu chào mừng Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận, đánh giá cao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã cố gắng, nỗ lực trong việc tham mưu cho Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị giao ban cấp vùng về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc, tiếp theo sau Hội nghị giao ban cấp vùng khu vực phía Nam. Đồng thời, ghi nhận sự quan tâm và có mặt đông đủ của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đang làm công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và kiểm soát ô nhiễm môi trường nói riêng tại các địa phương trong khu vực phía Bắc.  
“Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là triển khai có hiệu quả, đồng bộ các quy định, chính sách của Luật BVMT 2020; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT, hôm nay Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban cấp vùng về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn các tỉnh phía Bắc nhằm trao đổi, hướng dẫn các quy định, chính sách của Luật BVMT 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, giúp việc triển khai thực hiện được hiệu quả và thống nhất; đồng thời, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ các hoạt động về kiểm soát ô nhiễm môi trường có tính đặc trưng của khu vực và các vấn đề mang tính liên vùng, liên tỉnh”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu.
Tại Hội nghị này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân bày tỏ mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ các cơ quan quản lý về môi trường tại các địa phương và các quý vị đại biểu, trong đó, ưu tiên vào các nội dung trọng tâm như những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT trong thời gian vừa qua và đề xuất nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các địa phương thời gian tới trong công tác BVMT nói chung và kiểm soát ô nhiễm môi trường nói riêng.
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi thành phố Hải Phòng là địa phương đầu tiên được lựa chọn để tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường cấp vùng, khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết “Hải Phòng là một trong các địa phương mà công tác BVMT luôn được Đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư, đẩy mạnh thực hiện trong các năm qua, thể hiện qua nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm sau luôn được phân bổ cao hơn năm trước và chiếm tỷ lệ trên 3% ngân sách của địa phương. Công tác BVMT trong các năm qua cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt chỉ tiêu đề ra, như: tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý đạt 98%; 100% các dự án có quy mô, công suất lớn, thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đã thực hiện việc lắp đặt hệ thống theo quy định; đã di dời được 14 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn ra khỏi khu đô thị, khu dân cư,…”
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem Video phóng sự “Một số vấn đề về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn các tỉnh phía Bắc”; nghe đại diện Lãnh đạo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ TN&MT trình bày báo cáo về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc và định hướng trong thời gian tới, báo cáo về quan điểm, định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho Sở TN&MT 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trao đổi, chia sẻ và kiến nghị Bộ TN&MT tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật BVMT 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng như đề xuất một số nội dung xem xét tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT, nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT trong thời gian tới. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của Sở TN&MT các địa phương khu vực phía Bắc, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT: Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Vụ Môi trường, Thanh tra Bộ đã giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT như: công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó đặc biệt là công tác giám sát, ứng phó sự cố môi trường, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý nước thải phát sinh từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường, trong đó có vướng mắc về phân loại dự án đầu tư, khoảng cách an toàn về môi trường, tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường cho địa phương; công tác thanh, kiểm tra về BVMT cũng như phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường trong thời gian tới,… 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường chủ trì phiên thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh “Qua báo cáo của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và Sở TN&MT các địa phương có thể thấy rằng công tác quản lý nhà nước về BVMT thời gian qua đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, với nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, hiệu quả, theo nguyên tắc tiếp cận “chuyển từ bị động sang chủ động”, từ “xử lý khắc phục sự cố sang phòng ngừa sự cố”; thực hiện “song song tiền kiểm và tăng cường hậu kiểm”. Các hoạt động về kiểm soát ô nhiễm môi trường được triển khai đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt là tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT); chủ động quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn; theo dõi, giám sát, phòng ngừa các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường thông qua nắm bắt đầy đủ, kịp thời diễn biến các vấn đề môi trường, hoạt động BVMT của các đối tượng thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; duy trì phương thức phối kết hợp giữa Trung ương, địa phương trong kiểm soát, giám sát, giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các điểm nóng về môi trường phát sinh”.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương báo cáo tại Hội nghị

Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Lê Hoài Nam báo cáo tại Hội nghị

Thứ trưởng đánh giá cao các ý kiến đóng góp, góp ý của các địa phương đối với nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Đồng thời, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số nội dung của các đại biểu tham dự Hội nghị; đề nghị các Sở TN&MT tiếp tục có ý kiến góp ý cụ thể đối với từng điều, điểm, khoản trong nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT trong thời gian tới.
Tiếp theo Hội nghị này, Bộ TN&MT mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành của các Sở TN&MT trong công tác BVMT, từng bước giải quyết các vấn đề và kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường hiện nay tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường theo đúng các mục tiêu đã được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng bày tỏ sự tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự hợp tác phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của Đảng và Chính phủ đề ra trong giai đoạn năm 2023 - 2025, giai đoạn 2025 – 2030 và các năm tiếp theo đối với công tác BVMT./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 

Liên kết