Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh kiểm tra dự án Trung tâm dữ liệu vùng đồng ĐBSCL tích hợp dữ liệu TN&MT
13/10/2023 08:29:00
Chiều ngày 12/10, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đã đến kiểm tra dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tích hợp dữ liệu TN&MT của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện BĐKH”.

Đây là Tiểu dự án 4 “Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu” thuộc Hợp phần 1 dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”; do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

small_bt-tham-tru-so_3.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra phòng máy chủ

Theo ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường mục tiêu của dự án nhằm xây dựng trung tâm vùng ĐBSCL tích hợp dữ liệu đa ngành (tài nguyên - môi trường, kinh tế - xã hội, ...), từng bước chuẩn hoá, khắc phục tình trạng thiểu hụt cơ sở dữ liệu, đồng bộ hoá các tài liệu thuộc khu vực ĐBSCL phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.

small_bt-tham-tru-so_9.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra từng chi tiết của công trình

Kiểm tra toàn bộ công trình đang thi công, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai tốt dự án. Công trình đến thời điểm hiện tại đã đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, công trình có thiết kế mở với nhiều không gian với tự nhiên. Công trình được bố trí hệ thống pin năng lượng mặt trời hoà lưới trực tiếp cấp điện cho các phụ tải ưu tiên với công suất khoảng 36kW. Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án bên cạnh việc làm tốt phần thô của công trình cần phải quan tâm hơn phần hoàn thiện để công trình sớm hoàn thành trước thời hạn.

small_bt-tham-tru-so_8.jpg

Công trình được bố trí hệ thống pin năng lượng mặt trời hoà lưới

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu số là tài nguyên quốc gia, là nền tảng của phát triển, chúng ta cần nắm bắt, tận dụng cơ hội để khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu số trở thành nguồn lực quan trọng cho phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với Trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực, đây là những hành động cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nhằm Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử. Ngoài ra, tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành như: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tài nguyên và môi trường (xây dựng cơ sở dữ liệu về thiên tai và rủi ro thiên tai; Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; Triển khai Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường).

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định, cơ sở dữ liệu quốc gia là nguồn tài nguyên mới và là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia nên phải có tính liên kết, liên thông, chia sẻ cao giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa các cấp chính quyền.

Với mục tiêu của dự án nhằm xây dựng trung tâm vùng ĐBSCL tích hợp dữ liệu đa ngành, là đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở phía Nam nhằm chia sẻ các cơ sử dữ liệu, Bộ trưởng đề nghị Ban Quản lý dự án nghiên cứu các phương án dự phòng cho hệ thống cung ấp điện lưới, đường truyền internet đáp ứng được yêu cầu liên thông giữa các đơn vị, các ngành, các địa phương…

Là công trình trụ sở trung tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở vùng ĐBSCL với nhiều đơn vị chuyên môn đặt văn phòng tại đây, Bộ trưởng đề nghị công tác tổ chức cần phải có sự phối hợp giữa các đơn vị sử dụng như khí tượng thủy văn, trung tâm quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, kiểm soát ô nhiễm môi trường… để tận dụng công năng sử dụng một cách hiệu quả nhất. Việc phối hợp khai thác công trình cần có sự chuẩn bị từ bây giờ để khi đi vào vận hành có thể thuận lợi trong việc chia sẻ, tích hợp thông tin, bố trí các phương án, cùng nhau xử lý số liệu sau này.

small_bt-tham-tru-so_14.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai tốt dự án. Công trình đến thời điểm hiện tại đã đạt đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Một số hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh kiểm tra dự án Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL tích hợp dữ liệu TN&MT:

small_bt-tham-tru-so_6.jpg

small_bt-tham-tru-so_10.jpg

small_bt-tham-tru-so_5.jpg

small_bt-tham-tru-so_4.jpg

small_bt-tham-tru-so_2.jpg

small_bt-tham-tru-so_7.jpg

small_bt-tham-tru-so_11.jpg

small_bt-tham-tru-so_13.jpg

Nội dung và quy mô của Dự án:

Thu thập dữ liệu; chuẩn hóa, tích hợp cơ sở dữ liệu; phân tích, thiết kế mô hình, thiết kế bản tin và báo cáo mẫu; mua và xây dựng phần mềm ứng dụng; xây dựng hành lang pháp lý, tuyên truyền; đào tạo chuyển giao công nghệ, bao gồm:

Thu thập dữ liệu lịch sử, hiện trạng trong thời gian thực hiện dự án và làm nền cho việc cập nhật số liệu sau này liên quan về tài nguyên và môi trường và dữ liệu một số lĩnh vực liên quan khác vùng ĐBSCL từ các nguồn thông qua nhiều hình thức/cơ chế (cung cấp theo chính sách chia sẻ thông tin CSDL quốc gia, mua, đặt hàng, liên kết, hợp tác trao đổi);

Chuẩn hóa, tích hợp cơ sở dữ liệu ĐBSCL: Phân tích nội dung thông tin dữ liệu, thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu tích hợp ĐBSCL; chuẩn hóa và tích hợp từ các nguồn dữ liệu vào hệ thống; xây dựng bản đồ nền dạng WebMap; xây dựng cơ sở dữ liệu sạt lở bờ sông, bờ biển, chuyển giao cơ sở dữ liệu và xác định xu thế sạt lở bờ sông, bờ biển và đào tạo chuyển giao công nghệ; giám sát thay đổi sử dụng đất và cơ cấu cây trồng bằng công nghệ viễn thám.

Phân tích, thiết kế các mô hình nhằm phục vụ lập các bản tin, báo cáo mẫu về BĐKH, thiên tai, cảnh báo được thông tin kịp thời với độ chính xác cao đến với cộng đồng, hệ thống chính trị; được xuất bản và phổ biến theo quy định hiện hành trong 03 năm đầu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và báo cáo kết quả nghiên cứu chuyên đề.

Mua, xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ nhập, chuẩn hóa, kiểm tra, tích hợp, tra cứu, trích xuất CSDL tích hợp ĐBSCL và phần mềm cổng thông tin dữ liệu ĐBSCL được thiết kế hiện đại, an ninh, giao diện thân thiện và dễ tiếp cận và dễ sử dụng.

Xây dựng quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin dữ liệu vùng ĐBSCL. Thực hiện các chiến dịch tuyên truyền nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường trên các kênh thông tin đại chúng. Tổ chức các đoàn công tác thực địa khảo sát nghe giới thiệu, báo cáo tại Trung tâm, thực địa.

Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho nguồn nhân lực của Trung tâm và các đơn vị khác có liên quan để sử dụng, tiếp nhận dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, sử dụng trang thiết bị đế nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường kinh nghiệm phù hợp để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của Trung tâm, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng ĐBSCL và một số đơn vị liên quan.

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường

Liên kết