Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Vụ Môi trường
20/12/2023 09:00:00
(TN&MT) - Sáng 20/12, Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ: Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học – Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Vụ Môi trường. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và Vụ trưởng Vụ Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh chủ trì Hội nghị.

Ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả công việc

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, Vụ Môi trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai công việc. Vì vậy mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy trong giai đoạn kiện toàn, bố trí sắp xếp lại để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công việc nhưng Vụ Môi trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức để triển khai có hiệu quả công việc được giao.

small_a-thinh-pb(1).jpg

Vụ trưởng Vụ Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

Dù là đơn vị mới thành lập, tuy nhiên tập thể Lãnh đạo Vụ và chuyên viên Vụ phần lớn đều có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực môi trường. Theo đó, tập thể Vụ Môi trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành các quy định quy chế phù hợp với hoạt động của đơn vị để thúc đẩy tiến độ giải quyết công việc.

Trong năm 2023, Vụ đã hoàn thành được khối lượng lớn các công việc được giao. Một số kết quả nổi bật: Trong công tác chỉ đạo điều hành, tập thể Lãnh đạo Vụ thường xuyên, định kỳ họp Hội ý để trao đổi, thống nhất các công việc trọng tâm cần chỉ đạo, điều hành. Hoàn thành, xử lý 15/15 văn bản được giao có thời hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (chiếm tỷ lệ 100%); 05/06 nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao có thời hạn (01 nhiệm vụ đang xử lý).

Tỷ lệ hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được thẩm định và trả kết quả trước thời hạn luôn đạt mức trên 80%; ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng các quy định của Luật BVMT 2020. Đã tham mưu ban hành hơn 200 văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao, Vụ cũng đã chủ động tham mưu Bộ có văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan; Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng, trình ban hành Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đã nghiên cứu, có ý kiến đối với hàng trăm quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, Chiến lược, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.

toan-canh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Vụ cũng chú trọng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư. Vụ kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ dự án thực hiện không đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường. Đã chủ động cập nhật, theo dõi các Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM do UBND các tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Vụ Môi trường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế chung trong lĩnh vực môi trường. Theo đó, Vụ Môi trường là đơn vị mới thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Tổng cục Môi trường. Do vậy, việc bàn giao, xử lý hồ sơ tài liệu giai đoạn đầu còn có những ảnh hưởng nhất định. Về những vấn đề này, thay mặt Vụ Môi trường, Vụ trưởng Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, đơn vị sẽ đoàn kết, thống nhất và quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

Báo cáo về định hướng công tác trong năm 2024, ông Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, Vụ Môi trường sẽ tập trung trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện, theo dõi thi hành pháp luật .

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra các công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường và quy hoạch có liên quan đến môi trường; xây dựng báo cáo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các công tác tổng hợp lĩnh vực bảo vệ môi trường; Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2023…

Phối hợp, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ

small_ld-don-vi-pb.jpg

Lãnh đạo các đơn vị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tham gia phát biểu xây dựng tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị của Bộ đánh giá tốt báo cáo cũng như ghi nhận những kết quả đạt được của Vụ Môi trường, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xử lý các văn bản đã làm tốt hơn rất nhiều. Đánh giá đây là đơn vị vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp cho Bộ, do đó lãnh đạo các đơn vị đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đề ra của Vụ trong công việc chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn. Đồng thời, đề nghị cần tăng cường phân công, phân cấp công việc hơn nữa, chủ động rà soát nhiệm vụ để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

small_ttr-nhan-pb.jpg

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Bổ sung thêm các ý kiến đóng góp từ các cơ quan chuyên môn của Bộ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Vụ Môi trường, sau một năm trên vai trò là một đơn vị mới của Bộ thì chất lượng chuyên môn được cao hơn, tiến độ công việc thông suốt hơn và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Thứ trưởng đề nghị Vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tổng hợp chung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ để nâng tầm cũng như đáp ứng được nhiệm vụ và kỳ vọng của lãnh đạo Bộ trong thời gian tới.

Ghi nhận báo cáo và những ý kiến đóng góp, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh rằng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, có tính cấp bách đối với sự phát triển của đất nước. Trong đó, quy định bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

small_bt-phat-bieu.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận và biểu dương tập thể Vụ Môi trường trong năm 2023 giải quyết được một khối lượng công việc rất lớn và hiệu quả.

Vụ Môi trường là cơ quan tham mưu để Bộ TN&MT đưa chính sách, quy định mới đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới. Do vậy, thông qua việc tổng kết để cùng nhìn nhận, đánh giá và quan trọng nhất sẽ đề ra những giải pháp tốt hơn nữa, có tính chiến lược hơn nữa để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Để làm điều đó, Bộ trưởng cho rằng vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, vừa điều hành, quản lý vừa phát huy được trí tuệ của tập thể, xây dựng được đơn vị đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

Trong công tác chuyên môn, Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương tập thể Vụ Môi trường trong năm vừa qua dù nhân lực có ít nhưng vẫn giải quyết được một khối lượng công việc rất lớn và hiệu quả. Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Vụ cần chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức, địa phương; tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi những kinh nghiệm cũng như tiếp nhận các thành tựu khoa học, chính sách, tài chính mà quốc tế hỗ trợ từ đó có thể tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng ban hành các chính sách triển khai Luật Bảo vệ môi trường cũng như đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Trung ương, Chính phủ…

small_bt-bt-trung-canh.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kỳ vọng với việc đoàn kết, thống nhất, gương mẫu và nỗ lực của các cán bộ, Vụ Môi trường sẽ đạt thành tích cao trong những năm tiếp theo.

Với những công việc, nhiệm vụ được phân công, Bộ trưởng đề nghị cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để khắc phục và đưa ra những mục tiêu phát triển lớn hơn nữa. Bên cạnh việc tham mưu, xây dựng chính sách, cần chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, theo dõi thi hành pháp luật, tích cực và chủ động tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, quan tâm để đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ của Vụ. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kỳ vọng với việc đoàn kết, thống nhất, gương mẫu và nỗ lực của các cán bộ, Vụ Môi trường sẽ đạt thành tích cao trong những năm tiếp theo.

Liên kết