Giải quyết triệt để ô nhiễm nguồn nước hệ thống sông Bắc Hưng Hải
22/04/2022 18:32:00
Trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (hệ thống Bắc Hưng Hải) đã được cử tri, đại biểu Quốc hội phản ánh trong những năm qua

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai một số giải pháp bảo vệ nguồn nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và các giải pháp giải quyết ô nhiễm nguồn nước hệ thống Bắc Hưng Hải.

Để triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 và tiếp tục giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng nước sông Bắc Hưng Hải, mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan khẩn trương triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường nước mặt theo quy định tại Điều 7, 8 và 9 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên hệ thống Bắc Hưng Hải chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo các nội dung gồm: Kết quả giám sát, kiểm soát các nguồn nước thải (gồm: nước thải khu đô thị, khu dân cư tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); các KCN, CCN, làng nghề... có hoạt động xả thải vào sông Bắc Hưng Hải; Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải rắn sin​h hoạt, nước rỉ rác; kiểm soát, giám sát tình trạng đổ thải chất thải rắn bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường nằm cạnh tuyến kênh và hệ thống Bắc Hưng Hải; Việc đầu tư, xây dựng đưa vào vận hành các công trình xử lý nước thải, tập trung vào hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các khu đô thị, khu dân cư tập trung, cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề trên địa bàn; nạo vét, xử lý các tuyến kênh ô nhiễm nặng; Kết quả thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; việc xử lý các trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật; Hoạt động quan trắc, chia sẻ và công khai chất lượng nước hệ thống Bắc Hưng Hải.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thực hiện đánh giá toàn diện hiện trạng, chức năng, hiệu quả sử dụng hệ thống Bắc Hưng Hải; Kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành hệ thống Bắc Hưng Hải; Công tác nạo vét, chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa hệ thống đê, cống, trạm bơm và các công trình thủy lợi; tiến độ xây dựng và triển khai dự án đầu tư trạm bơm Xuân Quan thuộc địa phận Hà Nội để điều tiết nước hệ thống Bắc Hưng Hải.

Ngoài ra, ​Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cử đơn vị đầu mối, cán bộ liên hệ để phối hợp, tổ chức các hoạt động có liên quan trong thời gian tới; Báo cáo kết quả thực hiện giải quyết ô nhiễm hệ thống Bắc Hưng Hải như nêu trên và như đề xuất, kiến nghị tại Văn bản số 88/BC-BTNMT ngày 16/9/2019 (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 27/4/2022.

Địa chỉ liên hệ: Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường; Phòng B313 Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Tel: 024 39412044 (3281); Fax: 024 39412044.

(VEA)

Liên kết