Hành động vì môi trường không khí trong lành
17/09/2022 08:38:00
Chất lượng môi trường không khí là vấn đề tồn tại trong vài năm trở lại đây, cần có hướng giải quyết căn cơ.

* Hành động quyết liệt

Trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng ở các đô thị, nhất là tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí với nhiều giải pháp cấp bách, quan trọng; lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Bộ TN&MT đã có nhiều văn bản đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm bụi; tuyên truyền, vận động người dân không đốt rác, rơm rạ sau thu hoạch; tăng cường tần suất quan trắc để kịp thời đưa ra cảnh báo cần thiết đối với người dân. Đã tham mưu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật khí thải mức 4 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) theo quy định của Luật BVMT năm 2020 và Quyết định số 985a/QĐ-TTg.

Bộ Giao thông vận tải cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải như kiểm định khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành; chứng nhận đạt mức tiêu chuẩn khí thải; chứng nhận về phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong giám sát đóng mới tàu biển và tàu biển đang khai thác; chứng nhận về BVMT cho phương tiện thủy nội địa.

 Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn đang gia tăng (ảnh minh họa)

* Thực hiện quản lý chất lượng không khí cấp quốc gia

Trong giai đoạn tới 2022-2025, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đề ra tại Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Đặc biệt, sẽ thực hiện lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp quốc gia và cấp tỉnh, đặc biệt chú trọng các đô thị lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường không khí. Đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm quan trắc không khí tự động ở các đô thị lớn; thường xuyên cảnh báo, công khai thông tin về chất lượng môi trường không khí tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại I. Đầu tư, ứng dụng công nghệ để hoàn thiện nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo môi trường; Theo dõi, cập nhập thông tin chất lượng môi trường, cảnh báo kịp thời để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho người dân.

Riêng đối với xe cơ giới, cần tăng cường kiểm soát khí thải đối với xe cơ giới, rà soát, hoàn thiện và ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; từng bước nâng cao tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu. Đồng thời tiếp tục rà soát các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã ban hành và đề xuất chỉnh sửa, thay thế (thực hiện trong giai đoạn 2022-2025); Triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; Thúc đẩy sử dụng các phương tiện giao thông phi cơ giới, thân thiện với môi trường; xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường.

Bộ TN&MT cho rằng, cần tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm bụi từ các công trình xây dựng đô thị; kiểm soát việc đốt phụ phẩm cây trồng ngoài đồng ruộng ở các vùng ven đô; Tăng cường kiểm soát các cơ sở công nghiệp có nguồn khí thải lớn như nhiệt điện, xi măng, thép, hóa chất...; khuyến khích áp dụng công nghệ sạch, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguyên, nhiên liệu và năng lượng.

Nguồn: Monre.gov.vn

Liên kết