Hoàn thiện cơ sở dữ liệu TNMT kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin
03/11/2022 10:05:00
Ngày 2/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã có cuộc họp với Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) báo cáo về việc thực hiện dự án Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT Lê Phú Hà cho biết, thực hiện triển khai dự án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”, Cục đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Khí tượng thủy văn, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tái cơ cấu mục tiêu, phạm vi, quy mô của dự án đảm bảo ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, các cơ sở dữ liệu quốc gia các lĩnh vực tài nguyên và môi trường quan trọng, cấp bách và hạ tầng số, các nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung.

img_3451.jpg

Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT Lê Phú Hà báo cáo tại cuộc họp

Theo đó, dự kiến dự án đầu tư thực hiện 6 hạng mục, cụ thể bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia; xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS); hạ tầng số, kết nối, an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên cơ sở kế thừa tối đa các nền tảng dùng chung; hạ tầng dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được đầu tư ở các chương trình, dự án khác đang thực hiện, bảo đảm không trùng lặp, lãng phí; Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quốc gia, quan trọng ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2024; xây dựng các nền tảng, hạ tầng quản trị, thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường; hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối dữ liệu tài nguyên và môi trường với các Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng bộ với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và các hoạt động đào tạo, truyền thông phục vụ dự án.

Đối với hạng mục xây dựng, triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu dự kiến đến năm 2025, dự án sẽ hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia đa mục tiêu tập trung, thống nhất, đồng bộ và kết nối liên thông (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022). Đồng thời, vận hành bảo đảm các công tác quản lý nhà nước, nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường điện tử, cung cấp thông tin, số liệu phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số, xã hội số, phát triển đô thị thông minh.

img_3455.jpg

Toàn cảnh cuộc họp 

Hiện nay, các cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai xây dựng đồng thời trên 63 tỉnh/thành phố trên cả nước với khối lượng: 527/705 đơn vị cấp huyện, 7.300/10.599 đơn vị cấp xã.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị, Cục CNTT&DLTNMT cần phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham gia vào dự án, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý đất đai rà soát lại các nội dung, hạng mục, nguồn vốn đầu tư để dự án được hoàn thiện sớm trình Bộ trưởng.

Đồng thời, cần có cuộc họp lấy ý kiến của các đơn vị tham gia vào dự án để có cái nhìn khách quan hơn trong việc thực hiện, bổ sung những điều cần thiết trong triển khai dự án.

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường

Liên kết