HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
15/06/2024 08:30:00
Ngày 14/6, tại Kon Tum, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên (lần thứ 2).

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum, Sở TN&MT 16 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm đồng chủ trì Hội nghị.

 Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm đồng chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá cụ thể và khách quan những mặt đạt được và chưa đạt được trong công tác BVMT nói chung và công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nói riêng của mỗi địa phương thời gian vừa qua; đồng thời chỉ ra được nguyên nhân một số vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù của khu vực. Trong đó, tập trung vào một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giám sát các nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các điểm nóng về môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu về quan trắc chất lượng môi trường và quan trắc nguồn thải nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, ứng phó sự cố môi trường.

 Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng tại Hội nghị này, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức cũng bày tỏ mong muốn được lắng nghe những chia sẻ về bài học kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hay của một số địa phương cũng như các đề xuất của các địa phương nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về BVMT. Từ đó thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động, chuyển hóa các thách thức thành cơ hội để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác BVMT nói chung và công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nói riêng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu chào mừng Hội Nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bày tỏ vinh dự được Bộ TN&MT lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2024. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tập trung vào nội dung thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, chia sẻ những thành quả đạt được của mỗi địa phương và trao đổi những khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù của khu vực miền Trung và Tây nguyên để cùng thảo luận nhằm tìm ra những giải pháp khắc phục, đề xuất ban hành những cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở mỗi địa phương nói riêng và khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói chung trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường: Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Phòng Quản lý Quan trắc môi trường, Trung tâm Quan trắc miền Trung và Tây nguyên đã báo cáo về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, nêu rõ các vấn đề về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp thời gian tới; hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2023; tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; nhằm hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật để triển khai công tác truyền nhận, kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động đảm bảo hiệu quả và đáp ứng theo quy định; đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai Quy hoạch quan trắc môi trường quốc gia theo Quyết định 224/QĐ-TTg ngày 7/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, đại diện Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã trình bày báo cáo thí điểm thu phí rác thải theo lượng phát sinh tại phường Cẩm Nam, Hội An. Đồng thời, Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế trình bày tham luận “Một số kết quả triển khai phân loại rác thải và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế”. Sở TN&MT Phú Yên trình bày tham luận “Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số thành phần môi trường của bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Phú Yên”.

Các đại biểu đại trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và các đơn vị trực thuộc cũng đã trả lời các kiến nghị, đề xuất của Sở TN&MT các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm các nhóm vấn đề về quy định, chính sách về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, tuyên truyền tập huấn, tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; báo cáo và quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi trường; công tác tài chính, nông thôn mới và truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động và liên tục...
Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức cảm ơn UBND tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp, góp ý, chia sẻ và đề xuất của các địa phương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về BVMT nói chung và công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nói riêng. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp theo Hội nghị này, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Bộ TN&MT mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành của các Sở TN&MT trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, từng bước giải quyết các vấn đề và kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường hiện nay tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng trong thời gian tới; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Liên kết