Khóa tập huấn kỹ thuật “ Hướng dẫn kiểm kê phát thải từ nguồn thải di động”
27/04/2022 18:07:00
Nhằm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 (thay thế cho Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016), ngày 07 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3051/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu địa phương xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường cấp tỉnh

Theo đó, để đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường không khí và công tác quản lý chất lượng môi trường không khí theo yêu cầu của Kế hoạch quản lý chất lượng không khí, các địa phương cần phải thực hiện công tác kiểm kê phát thải để xác định các nguồn khí thải chính. Năm 2021, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) và GS.TS. Nguyễn Kim Oanh - Viện Công nghệ Châu Á (AIT) tại Thái Lan tổ chức khóa tập huấn, hướng dẫn kiểm kê phát thải từ nguồn diện, nguồn điểm. Năm 2022, với mong muốn hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác kiểm kê nguồn di động, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Live&Learn và PGS.TS. Hồ Quốc Bằng - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn kiểm kê phát thải từ nguồn thải di động” vào  ngày 21 tháng 4 năm 2022.

Chương trình tập huấn bao gồm phần lý thuyết và phần thực hành về các nội dung: Phân loại phương tiện, phân loại đường, hệ số phát thải, phương pháp tính phát thải đối với các phương tiện giao thông đường bộ và các nguồn thải di động khác (đường thủy, đường hàng không,…); giới thiệu một số mô hình trong kiểm kê phát thải nguồn di động từ đó, đánh giá một số mô hình phù hợp với Việt Nam.

Khóa tập huấn được diễn ra với sự tham gia của hơn 70 học viên từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh thành phố thuộc vùng Kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc như: Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An,…

Liên kết