Sẽ thanh tra các cơ sở xả thải vào Bắc Hưng Hải
17/10/2022 08:14:00
Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Theo Kế hoạch Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải mà Bộ TN&MT vừa ban hành, từ đầu quý IV/2022, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có hoạt động xả nước thải vào hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải.

Toàn bộ các cơ sở có hoạt động xả nước thải vào hệ thống sông nhánh, sông chính của hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn các tỉnh, thành phố là đối tượng thanh tra.

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C05) và các đơn vị liên quan của các tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có hoạt động xả nước thải vào hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải do Bộ T&MT cấp Giấy phép môi trường, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, UBND cấp huyện phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng có hoạt động xả nước thải vào hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn (không bao gồm các đối tượng do Bộ TN&MT chủ trì thanh tra).

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra từ đầu năm đến hết tháng 9/2022 của các cơ quan liên quan của Trung ương và địa phương, Tổng cục Môi trường phối hợp với các Sở TN&MT 4 địa phương (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương) rà soát, xác định các đối tượng có hoạt động xả nước thải vào hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đoàn thanh tra sẽ ban hành kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định. Đồng thời xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường, đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; chuyển hồ sơ cho đơn vị có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện hoạt động tội phạm về bảo vệ môi trường.

Các Bộ, ngành, địa phường phải tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

Nguồn: Monre.gov.vn

Liên kết