Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường hiện đại
15/09/2022 08:16:00
Hệ thống quan trắc môi trường đã và đang tiếp tục đầu tư phát triển.

Với mục tiêu “Xây dựng được hệ thống quan trắc TNMT quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu vực châu Á”, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Bộ TN&MT đã duy trì thường xuyên, định kỳ các hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng các thành phần môi trường, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; phê duyệt và thực hiện đề án quan trắc môi trường quốc gia đối với không khí và nước giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến 2030; tiếp tục thực hiện 09 chương trình quan trắc môi trường tại các lưu vực sông; 03 chương trình quan trắc môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm; 02 chương trình quan trắc tác động.

 Hiện tại, có 58/63 địa phương với 1.298 trạm quan trắc tự động đã truyền số liệu về Bộ TN&MT. Trong đó có 280 trạm quan trắc môi trường xung quanh tại 28 tỉnh, thành phố (gồm 131 trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh; 108 trạm nước mặt; 41 trạm nước dưới đất; và có 1018 trạm quan trắc phát thải tự động, liên tục (gồm 542 trạm nước thải, 476 trạm khí thải). Bên cạnh đó, tính đến tháng 6/2022, đã có trên 1.000 trạm quan trắc phát thải (nước thải, khí thải) được các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và truyền số liệu trực tuyến về Sở TN&MT và Bộ TN&MT.

Song song với đó, Bộ TN&MT đã thực hiện xây dựng Ứng dụng khai thác, công bố số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên nền tảng di động (ứng dụng VN Air) nhằm cung cấp thông tin chỉ số chất lượng môi trường không khí tới cộng đồng. Hiện nay, ứng dụng VN Air trên nền tảng di động là kênh cung cấp thông tin chính thức của Tổng cục Môi trường về chỉ số chất lượng môi trường không khí AQI tới cộng đồng và người dân (Theo số liệu thống kê đến tháng 6/2022, đã có trên 6.000 lượt tải ứng dụng).

Hệ thống các trạm quan trắc tự động đã cung cấp chuỗi số liệu liên tục về diễn biến chất lượng môi trường theo thời gian, phản ánh chất lượng môi trường theo thời gian thực, đồng thời cung cấp thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng một cách kịp thời và dễ hiểu. Số liệu từ các trạm quan trắc đã cung cấp một phần bức tranh hiện trạng môi trường không khí và nước trên phạm vi toàn quốc, góp phần phát hiện các vấn đề môi trường ở nhiều thời điểm khác nhau. Bên cạnh đó, nguồn số liệu cũng phục vụ cho việc tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao vai trò và sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động liên quan đến công tác BVMT trong khu vực và trên thế giới, điển hình như Chương trình không khí sạch châu Á; Mạng lưới thử nghiệm quan trắc thủy ngân tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương…

Nguồn: Monre.gov.vn

Liên kết