Mời tham dự Hội thảo "Kiểm soát, đánh giá chuyên sâu chất lượng số liệu các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục".
21/11/2022 17:00:00
Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao năm 2022 về việc hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương trong vận hành, kiểm soát và truyền nhận số liệu trạm quan trắc tự động (QTTĐ) theo quy định

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức Hội thảo “Kiểm soát, đánh giá chuyên sâu chất lượng số liệu các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục” với chương trình cụ thể như sau:

1. Nội dung

Tổng quan về công tác truyền nhận, kiểm soát, đánh giá chất lượng số liệu trạm QTTĐ và một số kinh nghiệm quốc tế; Hướng dẫn theo dõi, kiểm duyệt dữ liệu quan trắc môi trường xung quanh và công bố chỉ số AQI; Hướng dẫn theo dõi, kiểm soát, đánh giá dữ liệu QTTĐ phát thải.

2. Thành phần:

- Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

- Cán bộ kỹ thuật đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện công tác truyền nhận, đánh giá, kiểm duyệt số liệu và quản lý, vận hành, kiểm soát chất lượng trạm quan trắc tự động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

3. Thời gian: 08h00 ngày 09 tháng 12 năm 2022 (Thứ Sáu).

4. Hình thức: Trực tuyến (Ban tổ chức Hội thảo sẽ cung cấp địa chỉ Phòng họp trực tuyến sau khi nhận được đăng ký của các đơn vị).

Đơn vị đăng ký đại biểu tham dự theo Phiếu đăng ký kèm theo gửi về email hoithao@cem.gov.vn hoặc đăng ký trực tiếp tại đây

Bài trình bày tổng quan; Bài trình bày đánh giá dữ liệu QTTĐ phát thải Bài trình bày kiểm soát dữ liệu QTTĐ xung quanh

Liên kết